تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
soroushsms soroushsms soroushsms soroushsms soroushsms soroushsms
تعهدنامه خطوط خدماتی ارسال پیامک

تعهدنامه تعریف شماره خدماتی

مشترک گرامی به این وسیله به استحضارمی رساندطبق ابلاغیه شرکت ارتباطات سیارازاول اردیبهشت ماه سال 1392سرشماره های ارسال پیامک به دوشاخه خدماتی وتبلیغاتی به شرح ذیل دسته بندی می شوند :
شماره های خدماتی متعلق به شرکت ها ،دفاتر،وسازمان هایی است که تنها پیامک هایی با محتوای کلی ومشخص درمحدوده کاری همان مجموعه برای مخاطبانی شناخته شده که خوددرخواست دریافت این پیام ها را داده اند ارسال می کنندومحتوای آن اطلاع رسانی وارائه خدمات به افرادداوطلب وشناخته شده است.
هرگونه ارسال پیامک که بدون درخواست صاحب تلفن همراه وبدون اطلاع ایشان صورت گیردپیامک تبلیغاتی محسوب می شودوارسال اینگونه پیامهابرای مخاطبانی که درخواست عدم دریافت این پیامهاراداده اندامکانپذیرنمی باشد.
لازم به ذکر است هرگونه ارسال پیامک که بدون درخواست صاحب تلفن همراه و بدون اطلاع ایشان صورت گیرد پیامک تبلیغاتی محاسبه میشودوارسال اینگونه پیام ها برای مخاطبانی که خوددرخواست عدم دریافت این پیامها
راداده اندامکانپذیرنمی باشد.
چنانچه مشترک برخلاف این تعهدنامه خطوط خودراازحالت خدماتی به تبلیغاتی تغییرداده وبا سرشماره خدماتی خودارسال تبلیغاتی انجام دهد مشمول پیگردقانونی خواهدبود ومسئولیت آن تماما برعهده ایشان است وموظف به جبران تمام خسارات مادی ومعنوی وارده به شرکت ارتباطات سیارایران میباشد.
لذاازشما کاربر عزیزخواهشمندیم درصورتی که تمایل داریدازشماره خودبه عنوان شماره خدماتی استفاده نمایید باآگاهی کامل ازشرایط وتعهدات فوق تعهدنامه زیرراتکمیل و ارائه نمایید.

نکته :

*** جهت خدماتی کردن کلیه خطوط فقط اشخاص حقوقی میتواننداقدام نمایند. ***

توضیحات مهم:

اشخاص حقوقی بایدتعهدنامه خطوط خدماتی اشخاص حقوقی سرشماره 1000 و یا 50001 خودراازلینکهای ذیل دانلودنموده وبدون هیچ کم وکاستی درسربرگ شرکت/موسسه/فروشگاه/سازمان خودقرارداده وپس از تکمیل تمامی فیلدهای تعهدنامه به صورت تایپ شده آنرا مهروامضاء نموده وسپس اسکن کرده وبصورت فایل عکس ازبخش پشتیبانی پنل خود-ماژول ارسال مدارک جهت تاییدبارگذاری فرمایند.


*** چندنکته خیلی خیلی مهم ***

  • 1- تعهدنامه های تکمیل وارسال شده تنهابه صورت فایل عکس با پسوند jpg,gif,png قابل قبول می باشد .
  • 2- فایل تعهدنامه باید تمامی فیلدهای آن به صورت تایپ شده تکمیل گرددودرسربرگ شرکت/موسسه/سازمان/فروشگاه شما باشد.
  • 3- حجم فایل عکس نباید بیشتر از 200 کیلوبایت باشد.
  • 4- در صورت واضح نبودن عکس تعهدنامه شما ازسمت اپراتورها مورد تایید قرار نخواهد گرفت.
  • 5- تصاویر ارسالی قابل ویرایش یا حذف نیستند بنابراین قبل از ارسال تعهدنامه دقت لازم را به عمل آورید .
  • 6- پروسه خدماتی شدن خطوط بین 2 الی 3 هفته ازطرف اپراتورزمانبرمی باشد.
  • 7- لطفادراولین روز کاری پس ازارسال تعهدنامه جهت پیگیری ویارفع نواقص تعهدنامه بارگذاری شده به بخش ارسال مدارک پنل خودمراجعه فرمایید ودرصورت تاییدنشدن ، تعهدنامه راطبق توضیحات اپراتور تصحیح نموده ومجددا بارگذاری فرمایید.
  • 8- طبق دستور شرکت ارتباطات سیار از این پس تعهدنامه های درخواست خدماتی فقط یک روز در ماه قابل بررسی می باشد لذا جهت ارسال درخواست ها تا 18 هر ماه ازبخش پشتیبانی پنل-ارسال مدارک اقدام نمایید،بدیهی است درصورت ارسال پس از تاریخ مذکور فرایند خدماتی به ماه بعد موکول خواهد شد.

————

——————————————————-

————

<< جهت دانلودتعهدنامه  خطوط خدماتی حقوقی سرشماره 50001 ( اشخاص حقوقی ) اینجاکلیک نمایید >>

————

——————————————————-

————

<< جهت دانلودتعهدنامه  خطوط خدماتی حقوقی سرشماره 1000 (فقط اشخاص حقوقی) اینجاکلیک نمایید >>

————

——————————————————-

————

سروش اس ام اس

درگاه پرداخت آنلاین
خریدشارژکلیک کنید